GeoPLUS, s.r.o. - Geodetické práce, Brezno

Geodetické práce v katastri nehnuteľností (geometrické plány a vytyčovanie hraníc pozemkov, pozemkové úpravy), geodetické práce vo výstavbe (predprojektové a porealizačné zamerania skutočného stavu, vytyčovanie stavebných objektov).

GeoPLUS - geodetické práce, Brezno

Adresa: Brezenská 3, 977 01 Brezno
Telefón: 048/6116 195
Fax:
Kontaktná osoba: Ing. Karol Siman
Mobil: +421905842582
E-mail: geoplus@geoplus.sk
Internet: www.geoplus.sk
GeoPLUS - geodetické práce, Brezno

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.